blauwe balk

 

Welkom op de website van het voormalig koor SMGS uit Zevenbergen.

Het koor SMGS heeft in oktober 2018 besloten te gaan stoppen daar de toekomstige bezetting een probleem werd.

In december 2018 heeft het koor SMGS haar allerlaatste concert gegeven met een mooi kestconcert in samenwerking met koor JOY uit Rotterdam.

 

Het koor SMGS kijkt met plezier terug op een periode van ruim 27 jaar waarin het koor vele optredens verzorgde in kerkdiensten, zieken- en verpleeghuizen, korenfestivals enz. Met name de eigen producties, zoals de intieme Kerstconcerten, Paasprojecten en musicals werden altijd goed bezocht en zeer gewaardeerd door de bezoekers maar ook door de koorleden.

Het koor SMGS bedankt haar dirigent Alexander Prins voor zijn inspirerende leiding in de afgelopen 12 jaar en natuurlijk alle bezoekers die het koor bij een optreden in binnen- en buitenland hebben beluisterd. Het was ons een genoegen om met een afwisselend repertoire en bezoekers te laten genieten van de muziek en de teksten.

 

Impressie van de activiteiten uit de historie van het koor SMGS